Verzenden & retourneren

Verzenden

Wij leveren binnen 48 uur een groot deel van de artikelen. Als artikelen een langere levertijd hebben zal de koper via de webshop nahet bestellen binnen 24 uur hiervan op de hoogte gesteld worden. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Het betaalde bedrag zal dan binnen 48 uur teruggestort worden.

Heeft u meer dan een artikel besteld en is een gedeelte van de bestelling niet binnen een week  leverbaar dan wordt het leverbare artikel alsnog verzonden en de overige artikelen worden nagezonden. Nabezorgen van een deelbestelling komt voor rekening van boekhandel Koops h.o.d.n. vvvkantoorvenlo.

Service en retournering nieuwe artikelen

Boekhandel Koops h.o.d.n. de vvvkantoorvenlo hanteert een zichttermijn van veertien werkdagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons postbusnummer retourneren.
 

U kunt het artikel retourneren/verzenden naar:

Boekhandel Koops
t.a.v. klantenservice internet 
Klaasstraat 17
5911-JN Venlo
 

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag door Boekhandel Koops h.o.d.n. de vvvkantoorvenlo terugbetaald aan de koper binnen 30 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. 

Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.