Tegelen

Tegelen is een stadsdeel van de gemeente Venlo. Tot 2001 was het een zelfstandige gemeente. Sindsdien hoort het bij Venlo.

Het kloosterdorp Steyl maakt deel uit van dit stadsdeel Tegelen. Steyl was in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd een losplaats aan de Maas voor mergel, wijn, steenkool en andere artikelen voor het Gulikse achterland. Dit bracht grote welvaart voor de Steylerse kooplieden, vooral in de 18e eeuw. Enkele bouwden een flink landhuis van de inkomsten met hun handel verdiend zoals de familie Moubis het landgoed Moubis. De oude haven aan de Maas is nu verdwenen maar de huisjes die er nog steeds liggen vormen nog een pittoresk dorpsbeeld van een roemrijk verleden. Het dorp telde in de afgelopen eeuw vier congrgraties met ieder hun eigen kloostergebouwen. Ook het landgoed Moubis werd opgekocht door een kloostergemeenschap die het vervolgens flink uitbreidde met een kerk en kloostergebouwen. De meeste andere kloosters werden in de jaren 70 van de 19e eeuw in Steyl gesticht door de Duitse pater Arnold Janssen. Deze was uitgeweken naar Nederland omdat in het pas opgerichte Duitse Keizerrijkde Katholieke Kerk onder druk werd gezet door Rijkskanselier Otto von Bismarck tijdens de Kulturkampf. Zijn kloostergemeenschap omvat tegenwoordig twee missiecongregaties en een congregatie van aanbiddingszusters. Een vierde congregatie van zusters heeft Steyl inmiddels verlaten. Pater Arnold Janssen werd op 5 oktober 2003 in Rome door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Pas in 1933 werd Steyl door bisschop Lemmens van Roermond tot zelfstandige parochie verheven. Op 27 augustus 2011 werd de parochiekerk gesloten met een pontificale hoogmis en werden de altaarrelieken en het Allerheiligste overgebracht naar de benedenkapel van het Missiehuis.