Arcen

Arcen vormt een van de kernen van de gemeente Venlo, zo'n 12 kilometer ten noorden van de stad Venlo. Arcen ligt aan de meest oostelijke maasoever.Monumentale gebouwen zijn verder de kerk en het gemeentehuis naar ontwerp van A.J. Kropholler. Geen bouwwerk van steen maar grote aarde wallen zijn te zien bij de grensovergang Lingsfort. Die aarden wallen vormen een verdedigingswerk van een van de sluizen in de Fossa Eugeniana. Dit was een kanaal dat de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog wilden graven van de Rijn naar de Maas. Het bijzondere van deze aarde wallen is dat het 't enige compleet behouden dubbelfort is van de vele forten die het kanaal moesten verdedigen. Midden jaren 50 van de 20e eeuw zijn er nog plannen geweest om het kanaal helemaal opnieuw uit te graven.